งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

DSC_0599

โครงการปรับปรุงสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560

by pongsathorn

1 December 2017

0 Comments

งานอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ปรับปรุงพื้นที่ทบทวนหนังสือนอกเวลาเรียนให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย เพิ่ม 1.ไฟส่องถนนเวลากลางคืนระบบอัตโนมัติ 2. โต๊ะม้าหินอ่อน 3. พัดลมตั้งโต๊ะ 4.โต๊ะญี่ปุ่น 5.เครื่องทำน้ำเย็น แล... Read more

อบรมล้างแอร์1 ตอกเสาเข็มกังหัน1 (21)

โครงการอบรมการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

by pongsathorn

22 October 2017

0 Comments

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดโครงการอบรมการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะทางด้านช่างไฟฟ้าให้แก่นักศึกษา โดยมีวิทยากร ท่านอาจารย์สุพัฒน์ จิตโต ให้ค... Read more

S__54640647

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

by pongsathorn

20 October 2017

0 Comments

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 งานอาคารสถานที่ได้มีการปรับปรุงสถาน ตกแต่งทัศนียภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 งานอาคารสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงวงเวียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ... Read more

28008

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ที่ได้บริจาคชุดโต๊ะและที่นั่ง

by pongsathorn

4 November 2016

0 Comments

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ที่ได้บริจาคชุดโต๊ะและที่นั่ง ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับ ทบทวนหนังสือนอกห้องเรียน... Read more

แบบฟอร์ม ขอแจ้งซ่อม

by pongsathorn

25 January 2016

0 Comments