งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ

การบรรยายพิเศษ ดร.ประเสริฐศักย์ (32)

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บันไดสู่ความสำเร็จด้านธุรกิจอุตสาหกรรม”

by pongsathorn

4 September 2017

0 Comments

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บันไดสู่ความสำเร็จด้านธุรกิจอุตสาหกรรม”
15 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมดร.จงรัก พลาศัย ชั้น ... Read more

โครงการพบปะ2.8.60 (17)

โครงการพบปะพูดคุยตามประสานักวิจัย

by pongsathorn

4 September 2017

0 Comments

เมื่อวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพบปะพูดคุยตามประสานักวิจัย โดยมีวิทยากรอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรยายประสบการณ์การเ... Read more

โครงการบริการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับ บริษัท อีซูซุ

by pikky

4 May 2017

0 Comments

โครงการ “บรรทุกยางติดราง สร้างรอยยิ้ม” บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

by pikky

4 May 2017

0 Comments

อนุเคราะห์สร้างประตูรั้วและซุ้มโรงเรียนตันหยงมัส สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 17 มกราคม 2560

by pikky

4 May 2017

0 Comments