งานบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานบำรุงศิลปวัฒนธรรม

68976498_2622671574444037_1649958244203888640_o

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562

by pongsathorn

15 August 2019

0 Comments

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำ... Read more

68883586_2622595201118341_4713001810153963520_o

งานบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กันฑ์ เฉลิมพระเกียรติ

by pongsathorn

15 August 2019

0 Comments

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทั้งบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นเ... Read more