งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

คู่มือประกันคุณภาพ ปี 2558-2560

by kittichai

28 September 2017

0 Comments

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เข้าศึกษา ดูงาน กิจกรรมเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

by wiyuda

17 March 2017

0 Comments

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เข้าศึกษา ดูงานกิจกรรมเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภ... Read more

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560

by wiyuda

15 November 2016

0 Comments

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QAฉบับปีการศึกษา 2558-2560ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) C... Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

by wiyuda

30 April 2014

0 Comments

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ด้านประกั... Read more