ตำแหน่งงานว่าง

เชิญเข้าร่วมสมัครงานตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนปี 2561

by pongsathorn

22 October 2017

0 Comments

สำนักงานจัดหางานนราธิวาส วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่า... Read more

SYS เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำ Senior Project ประจำปีการศึกษา 2560

by pongsathorn

17 October 2017

0 Comments

SYS เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำ Senior Project ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมอบทุนสนับสนุน 20,000 บาท / ทุน (จำนวน 10 ทุน) สำหรับน้องๆ นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย ที่สนใจทำ Senio... Read more