ข่าวทั่วไป

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

70_3749aaa8ee129d7e919bddcc7e09cd36_s

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559

by pongsathorn

8 September 2017

0 Comments

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (http://gradu... Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมระดับนานาชาติ

by pongsathorn

28 February 2017

0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมระดับนานาชาติ CONFERENCE ON TECHNOLOGY & OPERATION MANAGEMENT (CTOM 2016)   ณ School of technology Management & logistics,College of Business Universiti Utara Malaysia.... Read more

117733

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อิลยาส มามะ

by pongsathorn

8 December 2015

0 Comments

1

การจัดการเรียนการสอนที่ดี

by taweesin

23 April 2015

0 Comments

การจัดการเรียนการสอนที่ดี ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การเตรียมแผนการเรียนการสอนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยใช้ข้อมูลการสรุปผลการสอนที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการสอนในครั้งนี้ ขั้นที่ 2 คำนึงถึ... Read more

vinil-USM2x1

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

by web

11 October 2013

0 Comments

คว้า 3 เหรียญ ประกอบด้วยเหรียญเงิน 1 เหรียญ และ ทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่ 1) Real time Vehicle Counting Algorithm Based on Motion Detection การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อการนับจำนวนรถด้วยการประมวลผลภาพ (ได้เหรียญเงิน) 2) Water Quality Monitoring System in Pe... Read more