การรับสมัครนักศึกษา

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

:: Hot News ::

22499295_1649401098432978_461811032904986417_o

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2561

by pongsathorn

23 October 2017

0 Comments

22046874_10209388273373930_3731846939616646797_n

ประกาศการรับสมัครนักศึกษา 2561 รอบ Portfolio

by pongsathorn

17 October 2017

0 Comments

inform-2558

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

by pikky

24 April 2017

0 Comments

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ - สาขาวิศวกรรมโยธา - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - สาขาเทคโนโลยีวิ... Read more

inform-2558

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

by web

25 May 2016

0 Comments

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ - สาขาวิศวกรรมโยธา - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ... Read more

inform-2558

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

by web

3 January 2015

18 Comments

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร 1) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ - สาขาวิศวกรรมโยธา - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์) - สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสา... Read more