การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562

by kittichai

3 July 2019

0 Comments

สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

by kittichai

3 July 2019

0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

by kittichai

3 July 2019

0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

by kittichai

3 July 2019

0 Comments

แบบฟอร์มประมาณ

by jaravee

19 October 2017

0 Comments

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

by jaravee

19 October 2017

0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำโรงงานผลิตขวดพลาสติกจำนวน 1 รายการ

by jaravee

3 July 2017

0 Comments

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำโรงงานผลิตขวดพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

by jaravee

22 June 2017

0 Comments

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 5 กิโลวัตต์ ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม และเซลล์เชื้อเพลิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 11 รายงาน

by jaravee

3 April 2017

0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ผู้ชนะการจ้างติดตั้งโครงการระบบไฟฟ้า 3 เฟส อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

by pongsathorn

14 July 2016

0 Comments