ภาพกิจกรรม

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
mobilpornfilm
IMG_0557

การบรรยายและสาธิตการทำงานของระบบไฟเบอร์ออฟติก

by pongsathorn

6 March 2015

0 Comments

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 บุคลากรและนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายและสาธิตการทำงานของระบบไฟเบอร์ออฟติก โดย ผศ.ศิริวัตน์ หงส์ทองและวิศวกรจาก บริษัทแมรี่ โกลด์... Read more

IMG_0418

การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่องบทบาทของวิศวกรไทยในเวทีประชาคมอาเซียน

by pongsathorn

6 March 2015

0 Comments

เมื่อวันพุธ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่องบทบาทของวิศวกรไทยในเวทีประชาคมอาเซียน โดย คุณพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์... Read more

IMG_4247

กิจกรรมค่ายวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Camp)

by pongsathorn

23 February 2015

0 Comments

กิจกรรมค่ายวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Camp) ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นกิจกรรมที่เปิดบ้านต้อนรับน้องๆเข้ามาศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยในงานจะจัดเตรียม... Read more

DSC_0347

อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ครั้งที่ 2

by web

12 February 2015

0 Comments

อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์... Read more

10154179_754285694611194_4330229487854032165_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

by wiyuda

30 April 2014

0 Comments

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ด้านประกันคุณภาพให้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 (ระดับอุดมศึก... Read more