ภาพกิจกรรม

S__12009478

อบรมและออกแบบการโปรแกรมด้วย CNC

by web

5 February 2014

0 Comments

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ครั้งที่ 1

by web

4 February 2014

0 Comments

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ http://www.youtube.com/watch?v=j32HxtOTPFo

image

การแข่งขันโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว ครั้งที่2

by habib

3 February 2014

0 Comments

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

image

งานแถลงข่าว ครบรอบ 9 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

by web

31 January 2014

0 Comments

ZUMO (6)

อบรมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ครั้งที่ 1

by habib

31 January 2014

0 Comments

แข่งขันในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนาธิวาสราชนครินทร์