ภาพกิจกรรม

DSC_0347

อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ครั้งที่ 2

by web

12 February 2015

0 Comments

อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์... Read more

10154179_754285694611194_4330229487854032165_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

by wiyuda

30 April 2014

0 Comments

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ด้านประกันคุณภาพให้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 (ระดับอุดมศึก... Read more

เครื่องอัดก้อนเห็ดครั้งที่ 2

โครงการบริการวิชาการ เครื่องอัดก้อนเห็ดครั้งที่ 2

by wiyuda

27 March 2014

0 Comments

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เครื่องอัดก้อนเห็ดครั้งที่ 2 ชุมชนลำภู ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส วันพฤหัสที่ 20 มีนาคม 2557... Read more

image

อบรมในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา

by web

7 February 2014

0 Comments

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

image

การแข่งขันกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า

by web

6 February 2014

0 Comments

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์