ภาพกิจกรรม

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
mobilpornfilm
70_3749aaa8ee129d7e919bddcc7e09cd36_s

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559

by pongsathorn

8 September 2017

0 Comments

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (http://gradu... Read more

DSC_0201

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

by pongsathorn

15 May 2017

0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นางสาวมารีเย๊าะ มาแต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง รับเงินรางวัล 15,000 บาท และนางสาวมารีณา สาและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ... Read more

DSC_0198

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สะแลแม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคลากรนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

by pongsathorn

15 May 2017

0 Comments

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  สะแลแม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคลากรนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ พื้นที่โดยรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ... Read more

ลงเพจรูปสถาปนา1 (617)

งานครบรอบ 12 ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

by pongsathorn

14 February 2017

0 Comments

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน และนิทรรศการทางวิชาการให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 Read more

สถาปนา002 (309) [800x600]

ภาพกิจกรรมงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่11

by web

25 May 2016

0 Comments

กิจกรรมงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่11 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15- 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักเรียนภายนอกและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเอง เป็นจำนวนมาก ภายในงานนิทัศน์การในครั้งนี้ผู้มาเ... Read more