ภาพกิจกรรม

ลงเพจรูปสถาปนา1 (617)

งานครบรอบ 12 ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

by pongsathorn

14 February 2017

0 Comments

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน และนิทรรศการทางวิชาการให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 Read more

สถาปนา002 (309) [800x600]

ภาพกิจกรรมงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่11

by web

25 May 2016

0 Comments

กิจกรรมงานสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ปีที่11 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15- 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักเรียนภายนอกและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเอง เป็นจำนวนมาก ภายในงานนิทัศน์การในครั้งนี้ผู้มาเ... Read more

IMG_0557

การบรรยายและสาธิตการทำงานของระบบไฟเบอร์ออฟติก

by pongsathorn

6 March 2015

0 Comments

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 บุคลากรและนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายและสาธิตการทำงานของระบบไฟเบอร์ออฟติก โดย ผศ.ศิริวัตน์ หงส์ทองและวิศวกรจาก บริษัทแมรี่ โกลด์... Read more

IMG_0418

การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่องบทบาทของวิศวกรไทยในเวทีประชาคมอาเซียน

by pongsathorn

6 March 2015

0 Comments

เมื่อวันพุธ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่องบทบาทของวิศวกรไทยในเวทีประชาคมอาเซียน โดย คุณพิสิฐ พุฒิไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์... Read more

IMG_4247

กิจกรรมค่ายวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Camp)

by pongsathorn

23 February 2015

0 Comments

กิจกรรมค่ายวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Camp) ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นกิจกรรมที่เปิดบ้านต้อนรับน้องๆเข้ามาศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยในงานจะจัดเตรียม... Read more