ภาพกิจกรรม

คณะเยี่ยมชมอินโด (85)

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซียเข้าเยี่ยมชมและเชื่อความสัมพันธ์ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

by pongsathorn

5 October 2017

0 Comments

                ... Read more

รับปริญญา2560 (375)

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

by pongsathorn

19 September 2017

0 Comments

สดง

70_3749aaa8ee129d7e919bddcc7e09cd36_s

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559

by pongsathorn

8 September 2017

0 Comments

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (http://gradu... Read more

DSC_0201

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

by pongsathorn

15 May 2017

0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นางสาวมารีเย๊าะ มาแต ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง รับเงินรางวัล 15,000 บาท และนางสาวมารีณา สาและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ... Read more

DSC_0198

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สะแลแม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคลากรนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

by pongsathorn

15 May 2017

0 Comments

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  สะแลแม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคลากรนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ พื้นที่โดยรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ... Read more