ภาพกิจกรรม

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
mobilpornfilm

โครงการประชาสัมพันธ์นักศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562

by pongsathorn

3 December 2019

0 Comments

ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาในระดับปริญญาตรี 5 สาขาได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยคณะวิศว... Read more

30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (10)

โครงการบริการวิชาการอบรมแนะนำความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0

by pongsathorn

31 July 2019

0 Comments

เมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมแนะนำความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประ... Read more

สรุปโครงการ 61 ไวนิลล่าสุด

สรุปโครงการงานบริการวิชาและวิจัยสู่ชุมชน 2561

by pongsathorn

29 March 2019

0 Comments

PR_SER2019

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 8 (SER 2019)

by pongsathorn

29 March 2019

0 Comments

 <<--คลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์งานประชุม  

DSC_0249

โครงการวิศวฯอาสาลูกพิกุล 31 มีนาคม 2561

by pongsathorn

3 April 2018

0 Comments

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการวิศวฯอาสาลูกพิกุล ช่วยเหลือสังคมทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนปฐมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส... Read more