ภาพกิจกรรม

30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (10)

โครงการบริการวิชาการอบรมแนะนำความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0

by pongsathorn

31 July 2019

0 Comments

เมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมแนะนำความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประ... Read more

DSC_0249

โครงการวิศวฯอาสาลูกพิกุล 31 มีนาคม 2561

by pongsathorn

3 April 2018

0 Comments

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการวิศวฯอาสาลูกพิกุล ช่วยเหลือสังคมทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนปฐมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส... Read more

แยกออกมาแต่งก่อน1 (1)

รวมภาพกีฬาพิกุลเกมส์ครั้งที่13 (4)

by pongsathorn

11 February 2018

0 Comments

[pnu]พาเหรด,พิธีเปิด (160)

รวมภาพกีฬาพิกุลเกมส์ครั้งที่13 (3)

by pongsathorn

11 February 2018

0 Comments

[pnu]บอล3 (13)

รวมภาพกีฬาพิกุลเกมส์ครั้งที่13 (2)

by pongsathorn

11 February 2018

0 Comments