กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2561

pongsathorn Posts

พบปะ Civil Engineering 2560

by abideng

23 October 2017

0 Comments

 

ห้องปฏิบัติการโยธา

by abideng

23 October 2017

0 Comments

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1.)   ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 2.)   ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด... Read more

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2561

by pongsathorn

23 October 2017

0 Comments

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

by pongsathorn

23 October 2017

0 Comments

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย... Read more

เชิญเข้าร่วมสมัครงานตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนปี 2561

by pongsathorn

22 October 2017

0 Comments

สำนักงานจัดหางานนราธิวาส วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวา... Read more