ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับกลุ่มบริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด

pongsathorn Posts

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับกลุ่มบริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด

by pongsathorn

21 December 2017

0 Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ทางสถานีวิทยุ 912 จังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความอนุเคราะห์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม... Read more

กีฬาพิกุลเกมส์ครั้งที่ 13 “วิศวะฯพร้อม”

by pongsathorn

1 December 2017

0 Comments

โครงการปรับปรุงสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560

by pongsathorn

1 December 2017

0 Comments

งานอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ปรับปรุงพื้นที่ทบทวนหนังสือนอกเวลาเรียนให้กับนักศึ... Read more

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

by pongsathorn

25 November 2017

0 Comments

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และบุคลา... Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับเเบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

by pongsathorn

22 November 2017

0 Comments