ติดต่อเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์
99 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 073-709030 ต่อ 32003201
โทรสาร   073-709030 ต่อ 3203
มือถือ      086-488-2616
E-mail   engineering@pnu.ac.th
—————————————

N 6.43804 E 101.78714

ติดต่อสอบถาม