ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
xxxmobilporn
xxxsextres freepornvideosite

Monthly Archives: October 2020

เชิญเข้าร่วมสมัครงานตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนปี 2561

by pongsathorn

22 October 2017

0 Comments

สำนักงานจัดหางานนราธิวาส วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวา... Read more

โครงการอบรมการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

by pongsathorn

22 October 2017

0 Comments

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดโครงการอบรมการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอา... Read more

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

by nisida

21 October 2017

0 Comments

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าประกอบด้วย 7 ห้องดังนี้ 1. ห้องปฏิบัติการทดลองวงจรไฟฟ้า 2. ห้องปฏิบัติการทดลองวัดและอุปกรณ์การว... Read more

โครงการถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน

by pongsathorn

20 October 2017

0 Comments

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย... Read more

อาคารปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

by nisida

20 October 2017

0 Comments

อาคารปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบด้วย 6 ห้อง ดังนี้ 1 ห้องปฏิบัติการวัสดุ 2 ห้องปฏิบัติการก... Read more