สาขาวิศวกรรมโยธา จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษา

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
mobilpornfilm

Monthly Archives: September 2020

สาขาวิศวกรรมโยธา จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษา

by chonthisa

28 September 2020

0 Comments

วันที่ 25 สิหาคม 2563 สาขาวิศวกรรมโยธา จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเส... Read more

สาขาวิศวกรรมโยธาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุกชั้นปี

by chonthisa

28 September 2020

0 Comments

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สาขาวิศวกรรมโยธาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมี ผศ.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีและคณาจารย์ในส... Read more

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบชุดปฏิบัติการ

by chonthisa

28 September 2020

0 Comments

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบชุดปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยมีท่านคณบดีและคณ... Read more

สาขาวิศวกรรมโยธาได้ออกบริการวิชาการโครงการ 1 วัด 1 มัสยิด 1 อำเภอ

by chonthisa

28 September 2020

0 Comments

สาขาวิศวกรรมโยธาได้ออกบริการวิชาการโครงการ 1 วัด 1 มัสยิด 1 อำเภอ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงความเป็นพนุวัฒนธรรม ได้ทำงานร่... Read more

สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการก่อสร้าง ณ หจก.อุตสาหกรรมนราดินขาว จ.นราธิวาส

by chonthisa

27 September 2020

0 Comments

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้าเยี่ยมชมและ... Read more