ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับที่2

Daily Archives: 20 March 2020

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 และมีสิทธิ์รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ลงทะเบียน

by pongsathorn

27 March 2020

0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับที่2

by pongsathorn

20 March 2020

0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับที่2

การให้ความรู้ การใช้ Google Meet แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษา

by Hafiz

20 March 2020

0 Comments

  มาทำความรู้จักกับ Google Meet  Google Meet คือ บริการจัดการประชุมออนไลน์ของ G00gle

  • ประชุมผ่านทางวิดีโอออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์แ... Read more

สรุปโครงการงานบริการวิชาและวิจัยสู่ชุมชน 2561

by pongsathorn

29 March 2019

0 Comments

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 8 (SER 2019)

by pongsathorn

29 March 2019

0 Comments

 <<--คลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์งานประชุม