ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
mobilpornfilm

Daily Archives: 6 February 2020

การแข่งขัน Young PNU Tuttlebot Competition 2020

by Hassan

27 February 2020

0 Comments

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ Young PNU Turtlebot Competition 2020 เนื่องในวันสถาปนามหาวิ... Read more

โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ U Multirank”

by chonthisa

27 February 2020

0 Comments

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสู่ U Multirank" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ ผู้ช่วยอธิกา... Read more

นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย มอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่153)

by pongsakorns

21 February 2020

0 Comments

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยโรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่153) ขอความอนุเคราะห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิ... Read more

กิจกรรมวันสถาปนาฯที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

by pongsathorn

10 February 2020

0 Comments

กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งท... Read more

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio

by pongsathorn

6 February 2020

0 Comments

http://www1.pnu.ac.th/th/images/Articles/Academic/2563/02/4-2-63.PDF