กิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน

Monthly Archives: September 2019

กิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน

by chonthisa

12 September 2019

0 Comments

กิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมสำรวจภาคสนาม

by chonthisa

12 September 2019

0 Comments

กิจกรรมสำรวจภาคสนาม เมื่อวันที่ 23-28 มิถุนายน 2562 สถานที่ นิคมสร้างตนเองกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

โครงการทัศนศึกษา ทัศนศึกษาโครงการอาคารจอดรถ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

by chonthisa

12 September 2019

0 Comments

โครงการทัศนศึกษา ทัศนศึกษาโครงการอาคารจอดรถ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สถานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ... Read more

โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน

by chonthisa

12 September 2019

0 Comments

โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สถานที่ ชุมชนบ้านทอนอามาน ตำบล... Read more

โครงการบริการวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิตการสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบ Soil Cement ในงานวิศวกรรมโยธา

by chonthisa

12 September 2019

0 Comments

โครงการบริการวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิตการสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบ Soil Cement ในงานวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนาย... Read more