กิจกรรมแข่งขันโกลคาร์ท ในโครงการ Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์