โครงการบริการวิชาการอบรมแนะนำความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0

www.sexpornweek.com
bokep sex movies

Monthly Archives: July 2019

โครงการบริการวิชาการอบรมแนะนำความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0

by pongsathorn

31 July 2019

0 Comments

เมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมแนะนำความรู้ด้านอุตสา... Read more

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.2562

by chonthisa

23 July 2019

0 Comments

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชา

by chonthisa

10 July 2019

0 Comments

นักศึกษาและอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด สาขาจังหวัดยะลา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

อาจารย์และนักศึกษาให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยความร่วมมือระหว่างมนร.และเกษตรจังหวัด

by chonthisa

10 July 2019

0 Comments

อำเภอระแงะ ได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาในสาขาฯ ไปจัดกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดู... Read more

ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น งานประชุมวิชาการประดับชาติ

by nisida

10 July 2019

0 Comments

ยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอในงาน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ... Read more