โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ U Multirank”

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
mobilpornfilm
multirank

โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ U Multirank”

by chonthisa

27 Feb 2020

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ U Multirank” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.

multirankณ ห้องประชุม ดร. จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>