โครงการบริการวิชาการ ให้ความรู้ และสาธิตด้านการก่อสร้างพื้นระบายน้ำด้วยคอนกรีตพรุน

c1_2

โครงการบริการวิชาการ ให้ความรู้ และสาธิตด้านการก่อสร้างพื้นระบายน้ำด้วยคอนกรีตพรุน

by chonthisa

12 Sep 2019

โครงการบริการวิชาการ ให้ความรู้ และสาธิตด้านการก่อสร้างพื้นระบายน้ำด้วยคอนกรีตพรุน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
สถานที่ โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

c1_1

c1_2

c1_3

c1_4

Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>