โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน

c3_7

โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน

by chonthisa

12 Sep 2019

โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
สถานที่ ชุมชนบ้านทอนอามาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
c3_1

c3_2

c3_3

c3_4

c3_5

c3_6

c3_7

c3_8

Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>