โครงการบริการวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิตการสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบ Soil Cement ในงานวิศวกรรมโยธา

c2_1

โครงการบริการวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิตการสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบ Soil Cement ในงานวิศวกรรมโยธา

by chonthisa

12 Sep 2019

โครงการบริการวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้และสาธิตการสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบ Soil Cement ในงานวิศวกรรมโยธา
เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562
สถานที่ บ้านกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
c2_1

c2_2

c2_3

c2_4

c2_5

c2_6

c2_7

Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>