โครงการบริการวิชาการอบรมแนะนำความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0

30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (10)

โครงการบริการวิชาการอบรมแนะนำความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0

by pongsathorn

31 Jul 2019

เมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมแนะนำความรู้ด้านอุตสาหกรรม 4.0 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยหกบริษัท 1.)บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด 2.)บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส 3.)ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะวณิชย์ตันหยงมัส 4.)บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง(1972) จำกัด สาขานราธิวาส 5.)บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด (สาขายะลา) 6.)บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สนใจด้านการจัดการอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตในโรงงาน และสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานด้านอุตสาหกรรมได้ จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 13 คน

30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (1)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (2)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (3)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (4)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (5)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (6)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (7)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (8)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (9)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (10)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (11)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (12)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (13)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (14)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (15)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (16)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (17)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (18)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (19)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (20)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (21)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (22)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (23)อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0001อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0002อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0003อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0004อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0005อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0006อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0007อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0008อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0009อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0010อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0011อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0012อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0013อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0014อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0015อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0016อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0017อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0018อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0019อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0020อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0021อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0022อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0023อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0024อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_0025อบรม4.0_๑๙๐๗๓๑_002630.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (24)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (25)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (26)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (27)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (28)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (29)30.7.62อบรมแนะนำความรู้อุตสาหกรรม4.0 (30)

Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>