เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
xxxmobilporn
xxxsextres freepornvideosite
Master of Engineering

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

by Hassan

30 Apr 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วศม. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผน ข (ภาค เสาร์-อาทิตย์)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร

 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
- เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หรือ
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

สมัครได้ที่ งานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มนร จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หรือติดต่อโดยตรงที่ ผศ ดร ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว

Tel: 091 847 9958
 


630997

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Comments

  • อับดุลเลาะ

    9 May 2020 at 3:31 pm

    ขอรายละเอียดหลักสูตรครับ ว่า เรียน กี่หย่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

    Reply

Leave a Reply to อับดุลเลาะ Cancel reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>