อาจารย์และนักศึกษาให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยความร่วมมือระหว่างมนร.และเกษตรจังหวัด

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
mobilpornfilm
472326

อาจารย์และนักศึกษาให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยความร่วมมือระหว่างมนร.และเกษตรจังหวัด

by chonthisa

10 Jul 2019

อำเภอระแงะ ได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาในสาขาฯ ไปจัดกิจกรรมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2562 ที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต

 

472324

472325

472326

472327

Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>