วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

by web

20 October 2017

0 Comments

ห้องบรรยายสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (Control System Laboratory) 2. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (Communication Laboratory) 3. ห้องปฏิบัติการสายอากาศและไมโครเวฟ (Antenna... Read more

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

by nisida

30 March 2017

0 Comments

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

by habib

29 March 2017

0 Comments

หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สายทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงต้องสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆ เข้าด้วยกันโดยเฉพาะ รวมทั้งนำความรู้ด้าน องค... Read more

IMG_0557

การบรรยายและสาธิตการทำงานของระบบไฟเบอร์ออฟติก

by pongsathorn

6 March 2015

0 Comments

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 บุคลากรและนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายและสาธิตการทำงานของระบบไฟเบอร์ออฟติก โดย ผศ.ศิริวัตน์ หงส์ทองและวิศวกรจาก บริษัทแมรี่ โกลด์... Read more

DSC_0347

อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ครั้งที่ 2

by web

12 February 2015

0 Comments

อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์... Read more

การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ครั้งที่ 1

by web

4 February 2014

0 Comments

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ http://www.youtube.com/watch?v=j32HxtOTPFo