รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

:: Hot News ::

inform-2558

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

by web

03 Jan 2015

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
1) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(คอมพิวเตอร์)
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
- สาขาเทคโนโลยีโยธา

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม    ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558  [ปิดรอบการสมัคร]
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่   9  มีนาคม    ถึง 30 เมษายน 2558 new
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่  7 พฤษภาคม ถึง 29 พฤษภาคม 2558

วิธีการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วย 2 วิธี

1. สมัครได้ด้วยตนเอง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่

2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ …คลิกที่นี่พร้อมพิมพ์ในสมัครดังกล่าว และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง “กองส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์ วงเล็บมุมซองด้านว่าขวา (สมัครสอบ ป.ตรี มนร.)” พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร

หมายเหตุ : ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ ดังนี้ “กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 ม. 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000″

หลักฐานการสมัครระดับปริญญาตรี รายละเอียด ดังนี้
1. ใบสมัคร ของผู้สมัครที่กรอกสมบูรณ์ โดยพิมพ์ผ่านระบบรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย หน้าตรงชุดนักเรียนหรือนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ชุด พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
6. ค่าสมัครสอบภาคปกติ คนละ 100 บาท ภาคสมทบ 150 บาท โดยชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุใบแจ้งการชำระเงิน

Tags:

18 ข้อความ::

 • ชินวัตร หวังมี

  18 January 2015 at 2:15 pm

  ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในใบสมัครออนไลน์ได้ครับ ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยครับ เช่น จังหวัด สาขาวิชา เป็นต้น ลองตรวจสอบด้วยน่ะครับ ผมเองต้งการสมัคครับ ขอบคุณครับ

  Reply
  • web

   24 February 2015 at 2:21 pm

   มาสมัครที่คณะฯ จะได้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเรื่องการสมัคร

   Reply
 • Sulai

  20 February 2015 at 11:01 am

  มี ใบเกรด จากโรงเรียนสายวิทย์ แค่ 5 เทอม แต่มีใบเกรด ที่จบ ม6 จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบ ของ กศนยะหรึ่ง
  มีสิทธ์ ลงนาม สมัคร คณะวิศวกรรม โยธา ได้ไหมคับ

  Reply
  • web

   24 February 2015 at 2:18 pm

   รบกวนมาตรวจสอบคุณสมบัติที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

   Reply
 • fukro

  25 February 2015 at 2:13 pm

  ใบชำระเงินต้องแนบด้วยไมครับ

  Reply
  • web

   25 February 2015 at 3:17 pm

   ถ้าสมัครออนไลน์ให้แนบหลักฐานการชำระเงินด้วยครับ

   Reply
 • Sulai

  15 March 2015 at 3:04 pm

  ถ้า ตอนไป ตรวจสอบ ใบที่ใช่ในการ สมัคร เป็นวุติ กศน ทาง มหาวิทยาลัย จะรับไหมคับ

  Reply
  • web

   22 March 2015 at 1:39 pm

   ให้มาติดต่อด้วยตนเอง

   Reply
 • yo

  22 March 2015 at 2:42 am

  รอบแรกประกาศผลยังครับ

  Reply
  • web

   22 March 2015 at 1:37 pm

   รอบแรกรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

   Reply
 • amin

  1 July 2015 at 10:36 pm

  ผมเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  ผมต้องไปลงทะเบียนเมื่อไรครับ

  Reply
  • web

   1 July 2015 at 11:18 pm

   ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามาเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 20-31 ก.ค 2558 ระหว่างนั้นก็มาตรวจสอบผลการลงทะเบียนที่สำนักงานได้

   Reply
 • amin

  4 July 2015 at 11:57 pm

  เปิดภาคเรียนเมื่อไรครับ

  Reply
  • web

   5 July 2015 at 1:06 am

   ติดตามได้ที่หน้าเฟสบุก
   facebook.com/engpnu

   Reply
 • อดิสรณ์

  20 July 2015 at 4:38 am

  ขอรายละเอียด ภาคสมทบหน่อยครับ รับสมัครมะไหร่ครับ

  Reply
  • web

   20 July 2015 at 6:21 pm

   ยอดรับสมัครไม่ถึง ไม่สามารถเปิดสอนได้ในปีนี้

   Reply
 • เสฏฐชัย

  9 November 2015 at 1:40 pm

  ขอสอบถามครับที่มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาโทไหมครับ
  สนใจอยากเข้าเรียนครับ

  Reply
  • web

   11 March 2016 at 11:38 am

   เร็วๆนี้ครับ

   Reply

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>