ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับกลุ่มบริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด

24129540_1440305419401648_8906927717221180528_n

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับกลุ่มบริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด

by pongsathorn

21 Dec 2017

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ทางสถานีวิทยุ 912 จังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความอนุเคราะห์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับกลุ่มบริษัทอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด จัดกิจกรรมบริการวิชาการ จักฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องยนต์ อีซูซุ ชั้นสูง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

24129540_1440305419401648_8906927717221180528_nถ่ายทอดสด รายการเช้านี้ที่ ศอ.บต2
Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>