บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
xxxmobilporn
xxxsextres freepornvideosite
118853424_3568860789825106_7481535876233106801_o

บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

by Hassan

08 Sep 2020

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมการต้อนรับคุณอัญชลี ธูปเกิด ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจ พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัทซีสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

 

 

118812794_3568862973158221_6775385013622603732_o 118478945_3568862589824926_4208058666856861529_o 118530093_3568862686491583_7875354686608957539_o

118717232_3568862429824942_2268821776673826990_o 118601982_3568862386491613_8712180213956034855_o 118790739_3568862366491615_1536724615876587082_o

118745727_3568862223158296_8226129759849784505_o 118785136_3568862023158316_3422159957358317494_o 118616084_3568861816491670_890631016149270074_o

118478165_3568861519825033_4269193388892923895_o 118654918_3568861086491743_8928640213326687349_o 118603806_3568861146491737_3932180395744605312_o

118703281_3568863386491513_5480119395408673866_o 118701999_3568863306491521_842651741152198189_o 118666226_3568858539825331_3731609834806237731_o

118819301_3568858616491990_3286126460492338544_o 118651667_3568858723158646_7419968537923007022_o 118700994_3568858729825312_2776106322351465844_o

118405532_3568858503158668_7888597212027112473_o 118766395_3568858309825354_4305216680780964530_o 118700736_3568858069825378_324744886129740514_o

118797749_3568857769825408_7724221272081656542_o 118614557_3568857643158754_2853473997211525144_o 118654270_3568857539825431_5150351531978175035_o

118560660_3568857213158797_3899091551444084206_o 118652172_3568856396492212_6833180842635857115_o 118853424_3568860789825106_7481535876233106801_o

Tags: