นิทรรศการของดีเมืองนรา2560

DSC_0601

นิทรรศการของดีเมืองนรา2560

by pongsathorn

20 Sep 2017

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมชม นิทรรศการงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการจัดนิทรรศการงานของดีเมืองนราประจำปี2560 โดยได้นำนวัตกรรมเครื่องระบบเพาะเลี้ยงผัก และชุดต้นแบบเครื่องบรรจุน้ำบูดูกึ่งอัตโนมัติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

DSC_0600 DSC_0601DSC_0455 DSC_0467 DSC_0469 DSC_0488 DSC_0496 DSC_0607 DSC_0622

Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>