แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering Princess of Naradhiwas University

:: INTERESTING ::

:: Hot News ::

vinil-USM2x1

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

by web

11 Oct 2013

คว้า 3 เหรียญ ประกอบด้วยเหรียญเงิน 1 เหรียญ และ ทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่

1) Real time Vehicle Counting Algorithm Based on Motion Detection
การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อการนับจำนวนรถด้วยการประมวลผลภาพ (ได้เหรียญเงิน)

2) Water Quality Monitoring System in Perch Fish Farm using Wireless Network
ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตของสวนปาล์ม (ได้เหรียญทองแดง)

3) Environmental Monitoring System for Palm Farm
ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้เครือข่ายไร้สายสำหรับกระชังเลี้ยงปลากะพง (ได้เหรียญทองแดง)

4) Concrete Block containing Palm Oil Fuel Ash
กำลังอัดคอนกรีตบล๊อกที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน (เข้าร่วม)

Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>