นักศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยี CAT จังหวัดนราธิวาส

xhaloporn.com xpornfly.com Porn
http://hpornvideo.com xpornrelax.com
mobilpornfilm
117817353_185738409648776_4223499521831393304_n

นักศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยี CAT จังหวัดนราธิวาส

by arfip jikaraji

19 Aug 2020

ขอขอบคุณบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จังหวัดนราธิวาส (CAT) ที่ได้ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ดูงานการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท #CAT #CAT_NARATHIWAT #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์_มนร.

 

 117166569_185738626315421_5887854789404800941_n  117831873_185738682982082_4478550523768696430_n  118170979_185738702982080_410124793160647173_n
 117764992_185738472982103_7001785484879769714_n  117706958_185738429648774_6524915369743375372_n  117817353_185738409648776_4223499521831393304_n
Tags:

ส่งข้อความ

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>