สโมสรนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ทำเนียบสโมสรนักศึกษา 63-64
คณะวิศวกรรมศาสตร์……

01-211x300-copy.jpg

นายอำรอน สนิ

นายกสโมสรนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Our Team

นายอิกมัล รอเม๊าะ
นายอิกมัล รอเม๊าะ
รองนายกสโมสรนักศึกษา
นางสาวนารียา เจ๊ะนุ
นางสาวนารียา เจ๊ะนุ
เลขานุการ
นางสาวนิฟาดิลา มามะ
นางสาวนิฟาดิลา มามะ
เหรัญญิก
นายอะห์หมัด ตีราซอ
นายอะห์หมัด ตีราซอ
ฝ่ายสื่อ
นางสาวอายูนี อุเส
นางสาวอายูนี อุเส
ฝ่ายทะเบียน
นายฮานาฟี ดาโอะ
นายฮานาฟี ดาโอะ
ฝ่ายกีฬาและสถานที่
นางสาวนูรูฮุสนา ยายอ
นางสาวนูรูฮุสนา ยายอ
ฝ่ายวิชาการ
นางสาวซูรซาณา วานิ
นางสาวซูรซาณา วานิ
ฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวอัสมา หมีนเส็น
นางสาวอัสมา หมีนเส็น
ฝ่ายประสานงาน
นายฮาฟีซู มามุ
นายฮาฟีซู มามุ
ฝ่ายพิธีการ
นายอัฟฟาน มะดีเย๊าะ
นายอัฟฟาน มะดีเย๊าะ
ฝ่ายกิจกรรม
นางสาวซอลีฮาห์ บากา
นางสาวซอลีฮาห์ บากา
ฝ่ายทะเบียน
นางสาวอาร์ฟีฟะห์ มะลิดง
นางสาวอาร์ฟีฟะห์ มะลิดง
ฝ่ายสวัสดิการ
นายอูมาร์ ตอแลมา
นายอูมาร์ ตอแลมา
ฝ่ายพิธีการ

Photo Gallery

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team