ข่าวสารวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ

กรุณาคลิกที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission

...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team