รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 👉รอบสอง ภาคปลาย 2564

 👉รอบสอง…….📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564


📍คณะวิศวกรรมศาสตร์


สมัครได้แล้วตั้งแต่ วันที่ 1 - 17 พ.ย.2564
สมัครออนไลน์ : https://admission.pnu.ac.th/


#เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา #ภาคการศึกษาปลาย #ประจำปีการศึกษา2564 #มนร #คณะวิศวะ #นราธิวาส #มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team