รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 และ 4/2564

รายงานจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีมิได้ดำเนินการในระบบ e-GP (ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564)

ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team