รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 กรณีมิได้ดำเนินการในระบบ e-GP

รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 กรณีมิได้ดำเนินการในระบบ e-GP

กรุณาคลิกที่นี่