รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ดำเนินการในระบบ e-GP

รายงานการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด