ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 

ดาวน์โหลด Click Here

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team