ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 ประเภทรับตรงอิสระ

กรุณาคลิกที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team