ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission

กรุณาคลิกที่นี่