ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทำเนียบคณบดี

ผศ. อับดุล บินระหีม
ผศ. อับดุล บินระหีมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 1พ.ศ. 2550 - 2552
คณบดีผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ. ดร. ปรีชา สะแลแม
ผศ. ดร. ปรีชา สะแลแมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 2พ.ศ. 2552 - 2560
คณบดีผู้สร้างรากฐานให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 สมัย
ดร. ยรรยง สุรัตน์
ดร. ยรรยง สุรัตน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 3พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
คณะบดีผู้นำคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าสู่ยุค 4.0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team