• ยินดีต้อนรับสู่รั้ว
    วิศวกรรมศาสตร์
    ALL GREEN & CLEAN

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด 5 สาขา

หลักสูตรปริญญาโท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร

ข่าววิศวฯ - ENG NEWS

ENG CALENDAR

ENG GALLERY

Our Partners

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ราชการใหม่ เขตโคกเขือ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส 96000     Tel: +66 73-709030 # 3200-1

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team